Kontakt

René Bunch

Flovt Bygade 55, 6100 Haderslev

Tlf. 22 84 27 77

Mail: renebunch@gmail.com

Uddannet: STA    –    Special Transport Assistent

????????????????????????????????????

Kørekort:

AM/A1/A2/A/B/

BE/C/CE/D/DE

 

Certifikat:

STA – Special Transport Assistent

ADR – stykgods

EU bevis, tilmeldt kursus januar 2017

 

Fleksibel med livserfaring

Hvis kundekontakt, samarbejde og godt humør er vigtige værdier i jeres virksomhed, så kan jeg være et godt valg.

…………………………………………………………………………………………

Uddannelse

Befalingsmand i hæren.

Politiassistent.

Markedsføring, turistbranchen.

Erhvervserfaring, transport

Hærtransporter, Den Kongelige Livgarde, kamptropperne.

Færdselspolitiet og grænseoverskridende politikontrol.

Planlægning af ture for turistbusser.

Andre kompetencer

Sprog: Dansk (modersmål), tysk, engelsk, norsk og svensk.

IT: Superbruger

Arbejdstider

Dag, nat, aften og weekend. Hjemmevagt.

Udeliggende, gerne længere perioder.

Arbejdssted

Sydjylland, men ikke nødvendigvis.

 

Bekendtgørelse om særtransport

§ 24. Anvendelse af STA 

Stk. 9. Såfremt gennemførelse af særtransporten nødvendiggør regulering af færdslen, skal føreren af særtransporten og ejer/bruger af det trækkende køretøj, som udfører særtransporten, sikre sig, at særtransportens ledsages af politiet eller af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter, samt at der er det fornødne udstyr til kommunikation mellem føreren og den eller de bemyndigede.

Krav til fører af ledsagebil

§ 37. Føreren af ledsagebilen skal have gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport. Føreren af ledsagebilen skal kunne tale et sprog, som også tales af særtransportens fører. Føreren af ledsagebilen skal endvidere kunne tale dansk svensk, norsk, tysk eller engelsk. Alternativt til nævnte krav til føreren af ledsagebilen kan der være en passager i ledsagebilen, der har gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport, og som kan tale dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk, samt tale et sprog, som også tales af føreren af ledsagebilen og føreren af særtransporten.

Stk. 2. Ledsagebilen skal under afvikling af særtransporten til stadighed være i radiokontakt med det transporterende køretøj, og der skal herudover forefindes en tændt, virksom mobiltelefon i ledsagebilen og i det transporterende køretøj.