Materiel

Følgebilen er indrettet efter lovgivningen

 • thrtjy
 • jråtrmhjpongf
 • fkneitnh
 • æenne
 • enjøtenh
 • eøienh

320px-tuulimylly-lavetilla

 

Læs hele lovteksten her:

LEDSAGEBIL

Krav til bilen

1) Ved ledsagebil forstås en person- eller varebil med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg. Bilen skal være gul eller orangegul og skal i fabrikkens originale udførelse have en højde på mindst 1,60 m og være velegnet til montering af refleksfolie, jævnfør pkt. 3 c), samt advarselstavler, jf. pkt. 3 b) og d).

2) Ledsagebilen må i forbindelse med ledsagelse ikke være belæsset med andet gods end det til særtransporten nødvendige, herunder værktøj, og må ikke være tilkoblet et påhængskøretøj. Belæsningen må ikke dække for det i pkt. 3 anførte udstyr. Skilte og lygter skal være rengjorte og må ikke dække over eller minimere anden afmærkning, skilt eller lygte.

3) Ledsagebil skal udvendig være udstyret med følgende:

 1. a)Førerspejl i begge sider.
 2. b)Bagudvendende færdselstavle, der angiver anden fare (A99 i bekendtgørelse om vejafmærkning). Færdselstavlen skal være belyst, eller den kan være sammensat af lyskilder således, at trianglen lyser rødt og udråbstegnet lyser hvidt på sort baggrund. Belysningen skal kunne tilpasses, så den er tilstrækkelig kraftig til at kunne ses om dagen, og så den ikke vil blænde om natten. Færdselstavlen må ikke være blinkende eller med rulletekst. Længden af trekantens sider skal være mindst 0,60 m. Færdselstavlen skal placeres i en højde på minimum 1,50 m fra vejbanen til tavlens midte. Færdselstavlen må også kunne angive overhaling forbudt og overhaling med lastbil forbudt (C51 og C52 i bekendtgørelse om vejafmærkning). Anvendelse af disse skilte forudsætter, at særtransporten ledsages af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter. Skiltene skal afmonteres, klappes væk eller tildækkes når bilen ikke anvendes til at ledsage en særtransport.
 3. c)Skråtstillede, røde og hvide eller røde og gule, reflekterende striber, anbragt på fronten og bag på køretøjet. Stribernes bredde skal være 0,10- 0,12 m, og det samlede areal af striberne skal være mindst 0,50 m2 på fronten af bilen og 0,50 m2 bag på bilen Striberne skal anbringes på skrå fra midten og udad/nedad.
 4. d)Gult skilt med rød kant og teksten SÆRTRANSPORT, (alternativt ABNORMAL TRANSPORT eller SCHWERTRANSPORT, CONVOI EXCEPTIONNEL eller alternativt LANG LAST eller BRED LAST, hvis kun længden eller bredden er overskredet) med sorte bogstaver. Den gule baggrund skal være reflekterende, eller der skal være et ekstra skilt med lysende bogstaver, som skal være tændt i lygtetændingstiden. Der skal mindst være et skilt, der vender fremad, når ledsagebilen kører foran den ledsagede særtransport og bagud, når ledsagebilen kører bagved den ledsagede særtransport. Skiltene skal være læselige på en afstand af mindst 30 m. Skiltene skal afmonteres eller tildækkes, når ledsagebilen ikke anvendes til at ledsage en særtransport.
 5. e)To gule afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider. Alternativt kan der anvendes en lysbro.

4) Ledsagebilen skal være udstyret med følgende:

 1. a)Mobiltelefon samt bærbart radioudstyr til brug for kommunikation mellem ledsagebil(er) og den ledsagede særtransport.
 2. b)Afspærringsmateriale bestående af

– mindst otte 0,45 m høje, røde/hvide eller rød/gule kegler,

– fire gule afmærkningslygter, og

– to advarselsveste, gule eller orange med reflekser efter EN 471 standard.

 1. c)En seks kg pulverslukker,
 2. d)Højdemåleudstyr,
 3. e)Målebånd på mindst 20 m,
 4. f)Styreenhed og kontroldisplay, der viser hvilken færdselstavle, som anvendes, og fejlindikator, hvis bilen er forsynet med vekselbar færdselstavle.

5) Alternativt til opfyldelse af pkt. 1-4, kan ledsagebil, der opfylder tilsvarende sikkerhedsbestemmelser for ledsagebil i et andet EU-land, i et EFTA-land, der er kontraherende part i EØS-aftalen, og i Tyrkiet, anvendes som ledsagebil.